บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สัมมนาทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในยุคโควิด-19