บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สอนได้ไปนิดเดียวก็พูดแข่ง