บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สอนสู่รู้เชื่อมโยง, Transfer,