บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สร้างโอกาสต่างๆด้วยตัวเอง