บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สร้างหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ