บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สร้างสมาธิในการอ่านหนังสือ