บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สมการของการทุจริต C = M+D-A