บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สภาพจิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคง มีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่น

เขียนเมื่อ
490 1