บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ