บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สงกรานต์ 1,100 กิโลเมตร คนที่รัก โลกและชีวิต