บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ศูนย์ฝึกอาชีพขุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี