บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ศึกษา ดูงาน การประหยัดพลังงานไฟฟ้า พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ สพพ.1 หมู่เกาะช้าง (38 รูป)