บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช