บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วิสัยทัศน์กับความมุ่งมั่นของนักพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน