บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วิวัฒนาการในการดำเนินชีวิต