บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วิธีปฏิบัติตนให้มีอายุยืน