บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วิธีคิด และ การกระทำ เป็นตัวตกแต่งอวัยวะ