บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วิธีกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์)))