บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วิกฤตชาติหลายอย่างที่ปนเป