บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วิกฤตการณ์เงินโลก&วิกฤตการณ์พลังงาน