บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วันนี้นราธิปไม่ทำให้ครูผิดหวัง