บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วันที่ 52 ฝึกทำพวงกุญแจกัน (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)