บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วันที่ 44 โครงการเด็กดีรักษ์โลก (วันที่ 20 มกราคม 2560)