บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วันที่ 43 พี่สอนน้อง&กาดหมั้วคัวฮอม (วันที่ 19 มกราคม 2560)