บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วันที่ 3 เลือกชมรม หรรษา (วันที่ 28 ตุลาคม 2559)