บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วัตถุดิบที่ใช้ทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่น