บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วัดภูทอก หรือ วัดเจติยาคิรีวิหาร จังหวัดบึงกาฬ