บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ วัดท่ากระบือ