บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ระบบอุปถัมภ์ของนักการเมือง หรือ ระบบอุปถัมภ์ของข้าราชการ