บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ระบบรายงานม.80 ทางอิเลคทอนิค