บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ระบบการจัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่นเดิม