บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) รองศาสตราจารย์ ดร. นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล