บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง