บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) มีความพยายามต่อสู้เรื่องสีผิว มีความพยายามต่อสู้เรื่องเพื่อสิทธิมนุษยชน