บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) มหาวิทยาลัยทักษิณช่วยชาวบ้านน้ำท่วมที่เขาชัยสนและบ้านมะกอกหมู่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง(1)