บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) มหาวิทยาลัยทักษิณช่วยชาวบ้านน้ำท่วม