บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) มรณสติ

ชราอย่างมีคุณค่า

เขียนเมื่อ  
124 1

การอ่าน...มรณสติ

เขียนเมื่อ  
393 13 10

ชีวิตกับความตาย

เขียนเมื่อ  
564 4 4

ขาไก่กับมือคน

เขียนเมื่อ  
413 1

ความตายเที่ยงหนอ

เขียนเมื่อ  
766 2 5

ป่วย

เขียนเมื่อ  
435 2

บทเรียนก่อนตาย

เขียนเมื่อ  
2,239 33