บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) มรณสติ

ชราอย่างมีคุณค่า

เขียนเมื่อ  
104 1

การอ่าน...มรณสติ

เขียนเมื่อ  
375 13 10

ชีวิตกับความตาย

เขียนเมื่อ  
541 4 4

ขาไก่กับมือคน

เขียนเมื่อ  
407 1

ความตายเที่ยงหนอ

เขียนเมื่อ  
755 2 5

ป่วย

เขียนเมื่อ  
430 2

บทเรียนก่อนตาย

เขียนเมื่อ  
2,223 33