บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา