บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ภาระที่ทุกคนไม่อยากประสบพบพาน