บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ภัทรมหาราช ธนบัตรชาติไทย :นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว