บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ฟื้นฟูโควิดสะดุดไปหมดเพราะเจอดองเค็มเลือกตั้ง