บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกยกเว้นผ่านแดน