บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พิทักษ์ชีวิต และ ทรัพย์สิน