บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต