บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง