บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พลเมืองในการมีส่วนร่วมในทางการเมือง