บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พลังที่พระเตมีย์..เลือกใช้ ในอันที่จะไม่ต้องกลับไปเกิด.

ไม่มีบันทึก