บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พระไตรปิฎกอ่านง่าย เล่มที่ ๑๓ (พระสูตร เล่มที่ ๕) เรื่องที่ ๖๗. จาตุมสูตร เรื่องภัยของพระบวชใหม่