บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร