บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร สิริวัฒน์